เข้าร่วมงานวันวิทยาศาสตร์โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม
รูปกิจกรรมในบริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด

เข้าร่วมงานวันวิทยาศาสตร์โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม

21-08-2017 เนื้อหาโดย : วิชาการ Tags : เข้าร่วมงานวันวิทยาศาสตร์โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม

บริษัทอินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ได้เข้าร่วมงานวันวิทยาศาสตร์ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารฟรังซิส แผนกสามัญชาย โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยมีบาทหลวง ดร. อิทธิพล ศรีรัตนะ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี รูปแบบกิจกรรมจะมีการจัดบูธของทั้งน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 5 และ 6 รวมไปถึงหน่วยงานภายนอก อาทิ กรมป่าไม้ การไฟฟ้ารวมไปถึงทางบริษัทอินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ฯ ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของการกิจกรรมในงานนี้ที่จะช่วยให้น้องๆได้รับข้อมูลความรู้ ประสบการณ์และการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ตามแนวคิดของวันวิทยาศาสตร์ปี 2560 ที่ว่า “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”