อบรมการใช้งานอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ณ. วิทยาลัยครู บ้านเกิน ประเทศลาว
รูปกิจกรรมในบริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด รูปกิจกรรมในบริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด รูปกิจกรรมในบริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด รูปกิจกรรมในบริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด รูปกิจกรรมในบริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด รูปกิจกรรมในบริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด รูปกิจกรรมในบริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด

อบรมการใช้งานอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ณ. วิทยาลัยครู บ้านเกิน ประเทศลาว

21-11-2017 เนื้อหาโดย : วิชาการ Tags : อบรมการใช้งานอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ณ. วิทยาลัยครู บ้านเกิน ประเทศลาว

บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ประเทศลาว ให้เข้าร่วมกองประชุมผู้บริหารสถาบันสร้างครู ทั่วประเทศ ครั้งที่ 22
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2017 ณ. วิทยาลัยครู บ้านเกิน แขวงเวียงจันทร์ เมืองธุรคม ประเทศลาว โดยในงานมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ได้จัดอบรมการใช้งานอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้แก่ครูอาจารย์จากวิทยาลัยครู 8 แห่งทั่วประเทศ