บอร์ดอัฉริยะประจำห้องเรียน TouchBoard
Share to
  บอร์ดอัฉริยะประจำห้องเรียน TouchBoard

รหัสสินค้า :

ชื่อสินค้า : บอร์ดอัฉริยะประจำห้องเรียน TouchBoard

- เทคโนโลยีระบบ Infrared
- สั่งการด้วยปากกา หรือนิ้ว หรือวัสดุอื่น (Multi-Touch)
- มีปากกา 4 ด้าม ติดข้างกระดานด้วยระบบแม่เหล็ก และคฑา 1 อัน
- เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ยาว 5 เมตร
- ใช้งานกับ Windows, Mac Osx และ Linux
- มีโปรแกรมการใช้งานมากมาย คำสั่งเป็นภาษไทย
- มีขนาด 78" และ 88"
ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ISO9001
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

เบอร์โทร : 02-444-2886 - 7, 02-408-9492
แฟ็กซ์ : 02-408-9493 (Automatic)
อีเมลล์ : ies@intereducation.co.th
ทางไปรษณีย์ : 49 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
สินค้ายอดนิยม