สไลด์ถาวร
Share to
BS0101 - BS0531   สไลด์ถาวร

รหัสสินค้า : BS0101 - BS0531

ชื่อสินค้า : สไลด์ถาวร

เนื้อเยื่อพืช (Plant tissues)
BS0101 สไลด์ถาวร เนื้อเยื่อพืช สเคลเรงไคมา (Sclerenchyma)
BS0102 สไลด์ถาวร เนื้อเยื่อพืช คลอเรงไคมา (Collenchyma)
BS0103 สไลด์ถาวร เนื้อเยื่อพืช พาเรงไคมา (Parenchyma)
BS0106 สไลด์ถาวร เซลล์เยื่อหอม
BS0107 สไลด์ถาวร เซลล์เนื้อเยื่อใบเลี้ยงข้าว (Starch grains Concentric beam cotyledon t.s.)

การแบ่งเซลล์ (Cell division)
BS0111 สไลด์ถาวร เซลล์ปลายรากหอม แสดงการแบ่งเซลล์แบบ Mitosis
BS0116 สไลด์ถาวร เซลล์อับละอองเกสร แสดงการแบ่งเซลล์แบบ Meiosis

ลำต้นพืช (Stem)
BS0121 สไลด์ถาวร ลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ตัดตามขวาง (Monocot Stem CS)
BS0122 สไลด์ถาวร ลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ตัดตามยาว (Monocot Stem LS)
BS0123 สไลด์ถาวร ลำต้นพืชแยกเซลล์ (Macerated Stem)
BS0126 สไลด์ถาวร ลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ ตัดตามขวาง (Dicot Stem CS)
BS0127 สไลด์ถาวร ลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ ตัดตามยาว (Dicot Stem LS)

รากพืช (Root)
BS0131 สไลด์ถาวร รากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ตัดตามขวาง (Monocot Root CS)
BS0132 สไลด์ถาวร รากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ตัดตามยาว (Monocot Root LS)
BS0136 สไลด์ถาวร รากพืชใบเลี้ยงคู่ ตัดตามขวาง (Dicot Root CS)
BS0137 สไลด์ถาวร รากพืชใบเลี้ยงคู่ ตัดตามยาว (Dicot Root LS)

ใบ (Leaf)
BS0141 สไลด์ถาวร ใบไม้พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (Monocot Leaf)
BS0146 สไลด์ถาวร ใบไม้พืชใบเลี้ยงคู่ (Dicot Leaf)
BS0148 สไลด์ถาวร เซลล์ปากใบ (Stomata)

เซลล์สืบพันธุ์พืชดอก
BS0151 สไลด์ถาวร แสดงการงอกของละอองเรณู (Pollen Grain)
BS0152 สไลด์ถาวร แสดงลักษณะของละอองเรณูแบบต่างๆ
BS0156 สไลด์ถาวร แสดงลักษณะรังไข่ (Mustard Ovary WM.)
BS0157 สไลด์ถาวร โครงสร้างรังไข่ตัดตามขวาง (Mustard Ovary TS)
BS0158 สไลด์ถาวร โครงสร้างรังไข่ตัดตามยาว (Mustard Ovary LS)

สาหร่าย (Algae)
BS0201 สไลด์ถาวร เซลล์สาหร่ายหางกระรอก
BS0202 สไลด์ถาวร สาหร่ายสีเขียว (Mixed Green Algae)
BS0203 สไลด์ถาวร สาหร่ายสีนํ้าเงินแกมเขียว (Mixed Blue Green Algae)
BS0211 สไลด์ถาวร สาหร่ายคลอเรลลา (Chlorella)
BS0212 สไลด์ถาวร สาหร่ายนอสตอค (Nostoc)
BS0213 สไลด์ถาวร สาหร่ายสไปโรไจรา (Spirogyra)
BS0214 สไลด์ถาวร สาหร่ายอนาบีนา (Anabaena)
BS0215 สไลด์ถาวร สาหร่ายออสซิลาทอเรีย (Oscillatoria)
BS0216 สไลด์ถาวร ไดอะตอม (Diatom Mixed)
BS0221 สไลด์ถาวร แคลมิโดโมแนส (Chlamydomonas)
BS0222 สไลด์ถาวร วอลวอกซ์ (Volvox)

พืชชั้นตํ่า (Bryophyte)
BS0231 สไลด์ถาวร ไลเคน (Lichen Thallus)
BS0232 สไลด์ถาวร เฟิร์น (Fern Sporangium)
BS0233 สไลด์ถาวร มอส (Moss Plant Vegetative)

แบคทีเรีย (Bacteria)
BS0301 สไลด์ถาวร แบคทีเรีย แบบรูปกลม (Bacteria Coccus)
BS0302 สไลด์ถาวร แบคทีเรีย แบบรูปเกลียว (Bacteria Spirillum)
BS0303 สไลด์ถาวร แบคทีเรีย แบบรูปท่อน (Bacteria Bacillus)
BS0304 สไลด์ถาวร แบคทีเรีย Coccus, Bacillus
BS0311 สไลด์ถาวร แบคทีเรีย E. Coli (Echerichia Coli)
BS0312 สไลด์ถาวร แบคทีเรีย Staphylococcus Aureus
BS0313 สไลด์ถาวร แบคทีเรีย Actinomycetes

รา (Fungi)
BS0351 สไลด์ถาวร ราเพนนิซิเลียม (Penicillium Section)
BS0352 สไลด์ถาวร ราไรโซบัส (Rhizopus stoion)
BS0353 สไลด์ถาวร ราเอสเปอร์จิลลัส (Aspergillus Condia)
BS0354 สไลด์ถาวร ฟูกัส (Fugus)
BS0371 สไลด์ถาวร ยีสต์ (Yeast)

ฟองนํ้า (Sponge)
BS0381 สไลด์ถาวร SPONGE GEMMULES
BS0382 สไลด์ถาวร SPONGE SPICULES
BS0383 สไลด์ถาวร SPONG IN FIBRES W.M.

โปรโตซัว (Protozoa)
BS0401 สไลด์ถาวร โปโตซัว วอลติเซลลา (Vorticella)
BS0402 สไลด์ถาวร โปโตซัว โอบีเลีย (Obelia Colony)
BS0411 สไลด์ถาวร อมีบา (Amoeba)
BS0416 สไลด์ถาวร ไฮดร้าแตกหน่อ (Hydra with Bud)
BS0417 สไลด์ถาวร ไฮดร้าแสดงรังไข่ (Hydra with Ovary)
BS0418 สไลด์ถาวร ไฮดร้าแสดงอัณฑะ (Hydra with Testis)
BS0421 สไลด์ถาวร พลานาเรีย (Planaria)
BS0425 สไลด์ถาวร พารามีเซียม (Paramecium Binary Fission)
BS0427 สไลด์ถาวร ยูกลีนา (Euglena)

พยาธิ (Parasite)
BS0431 สไลด์ถาวร Foraminifera W.M.
BS0432 สไลด์ถาวร ไทโพโนโซมา (Trypanosoma)
BS0433 สไลด์ถาวร พยาธิ ตัวตืด (Taenia TS)
BS0434 สไลด์ถาวร พยาธิ ใบไม้ (Liver Fluke)

เนื้อเยื่อสัตว์ (Animal tissues)
BS0501 สไลด์ถาวร เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม

เซลล์ประสาท (Nerve)
BS0511 สไลด์ถาวร เซลล์ประสาท (Nerve TS)
BS0512 สไลด์ถาวร เซลล์ประสาทไขสันหลัง (Spinal Cord)

เลือด (Blood)
BS0521 สไลด์ถาวร เซลล์เม็ดเลือดกบ (Frog Blood Smear)
BS0522 สไลด์ถาวร เซลล์เม็ดเลือดคน (Human Blood Smear; Wright stain)
BS0523 สไลด์ถาวร เซลล์เม็ดเลือดคน (Human Blood Smear; Giesma stain)
BS0526 สไลด์ถาวร พลาสโมเดียม (Plasmodium In Blood)

เซลล์สืบพันธุ์สัตว์
BS0531 สไลด์ถาวร เซลล์รังไข่ (Rabbit Ovary)
BS0536 สไลด์ถาวร เซลล์อสุจิ (Rat Tertis)
BS0537 สไลด์ถาวร เซลล์อสุจิคน (Human Sperm)

เบอร์โทร : 02-444-2886 - 7, 02-408-9492
แฟ็กซ์ : 02-408-9493 (Automatic)
อีเมลล์ : ies@intereducation.co.th
ทางไปรษณีย์ : 49 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
สินค้ายอดนิยม