สไลด์ถาวร อาณาจักรพืช (Plant Kingdom)
Share to
BL001 - BL0058   สไลด์ถาวร อาณาจักรพืช (Plant Kingdom)

รหัสสินค้า : BL001 - BL0058

ชื่อสินค้า : สไลด์ถาวร อาณาจักรพืช (Plant Kingdom)

BL0002 Bacteria morphology rod smear
BL0003 Bacteria three type smear
BL0004 Euglena
BL0005 Chlamydomonas w.m.
BL0006 Spirogyra w.m.
BL0007 Spirogyra Conjugation w.m.
BL0008 Chlorella w.m.
BL0009 Volvox w.m.
BL0205 Volvox w.m. of Spherical colonies with Daughter
BL0010 Penicillium w.m.
BL0011 Lichens sec.
BL0012 Aspergillus
BL0013 Yeast w.m.
BL0014 Moss antheridia l.s.
BL0015 Moss archegonial l.s.
BL0016 Moss prothallium w.m.
BL0017 Fern leaf sec.
BL0018 Fern Prothallium w.m.
BL0019 Fern young sporophyte
BL0201 Mucor w.m. showing sporangia
BL0202 Mucor w.m. showing conjugation

เบอร์โทร : 02-444-2886 - 7, 02-408-9492
แฟ็กซ์ : 02-408-9493 (Automatic)
อีเมลล์ : ies@intereducation.co.th
ทางไปรษณีย์ : 49 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
สินค้ายอดนิยม