สไลด์ถาวรอาณาจักรสัตว์ (Animal Kingdom)
Share to
BL0221-BL0164   สไลด์ถาวรอาณาจักรสัตว์ (Animal Kingdom)

รหัสสินค้า : BL0221-BL0164

ชื่อสินค้า : สไลด์ถาวรอาณาจักรสัตว์ (Animal Kingdom)

PROTOZOA
BL0221 Protozoa mixed spicies w.m.
BL0059 Amoeba proteus
BL0060 Actinomyces w.m.
BL0061 Plasmodium
BL0062 Paramecium w.m.
BL0063 Paramecium conjugation generative w.m.
BL00631 Paramecium various stage of conjugation
BL00632 Paramecium various stage of ssion
BL0064 Paramecium in ssion generative w.m.

Phylum Coelenterata
BL0065 Hydra w.m.
BL0066 Hydra C-S
BL0067 Hydra L-S
BL0068 Hydra C-S through spermary
BL0069 Hydra C-S through ovary
BL0070 Hydra budding the whole w.m.

Phylum Platyhelminthes
BL0071 Planaria w.m.
BL0072 Planaria w.m. injected digestive system
BL0073 Tapeworm larva 80.00
BL0074 Tapeworm mature proglottid w.m.
BL0075 Taenia solium cycticerus w.m.
BL0076 Schistosomal male w.m.
BL0077 Schistosomal female w.m.
BL0078 Schistosomal w.m. of male and female in cepula
BL0079 Schistosomal egg
BL0080 Schistosomal japonicum sporaysts w.m.
BL0081 Schistosomal japonicum cercaria w.m.

Phylum Nemathelminthes
BL0082 Ascaris :- male and female C-S
BL0083 Ascaris :- egg

Phylum Annellida
BL0084 Leech w.m.
BL0085 Earthworm

Phylum Arthropoda
BL0086 Honey bee third pair of legs w.m.
BL0087 Honey bee mouth parts w.m.
BL0088 House y mouth parts w.m.
BL0089 Butter y mouth parts w.m.
BL0090 Home mosquito female mouth parts w.m.
BL0091 Mosquito larva w.m.
BL0092 Insect compound eye w.m.
BL0093 Insect antenna w.m.
BL0094 Butter y squama w.m.
BL0095 Locust mouth part w.m.
BL0096 House y foot
BL0097 House y wing w.m.,Bird feather
BL0098 Ant w.m.
BL0099 Daphnia w,m,

Phylum Chordata
BL0100 Frog egg onecelled sec.
BL0101 Frog egg 2 cell sec.
BL0102 Frog early gastrula sec.
BL0103 Frog cleavage sag sec
BL0104 Frog blastula sag sec
BL0105 Frog gastrulalate sec
BL0106 Frog epidermal w.m.
BL0107 Frog showing spermary t.s.
BL0108 Frog showing ovary t.s.

Fish
BL0109 Freshwater sh gill C-S
BL0110 Fish squama

Bird
BL0111 Bird feather w,m,

Epithelial tissue
BL0112 Chromosome of normal man w.m.
BL0113 Drosophila salivary grand chromosome w.m.
BL0114 Squamous epithelial from human mouth scrapings
BL0115 Scala pseudo strati ed columnar epithelial
BL0116 Stratum tier squamous epithelium
BL0117 Simple columnar epithelium
BL0118 Single ply squamous w,m,

Connective tissues
BL0119 Bone narrow smear mammal
BL0120 Transparent cartilage
BL0121 Laxity connective tissue

Blood
BL0122 Blood smear mammal (dry not)
BL0123 Human blood smear
BL0124 Blood of frog smear

Muscular tissues
BL0125 Smooth muscles C-S
BL0126 Skeletal muscle L-S,C-S
BL0127 Cardiac muscle L-S
BL0128 Dense connective tissue (Tendon L-S)

Nervous tissues
BL0129 Nervous sec
BL0130 Motor nerve ending w.m.
BL0131 Motor nerve cell w.m.
BL0132 Nervous tissue

Digestive system
BL0133 Taste bud sec (rabbit)
BL0134 Tongue L-S show liform papillae
BL0135 Esophagus mammal
BL0136 Duodenum mammal
BL0137 Liver mammal
BL0138 Stomach paries sec
BL0139 Ileum sec
BL0140 Small intestine sec
BL0141 Large intestine sec
BL0142 Bladder sec
BL0143 Reins pancreatic sec
BL0144 Pancreatic sec

Respiratory system
BL0145 Trachea mammal
BL0146 Lung mammal
BL0147 Lung vascular injection sec.

Circulatory system
BL0148 Vein mammal
BL0149 Artery mammal
BL0150 Artery vein vascular C.S.

Urino-genital system
BL0151 Kidney vascular injection sec.
BL0152 Uterus mammal sec.
BL0153 Spermary sec.
BL0154 Ovary sec.
BL0155 Sperm smear

Nervous system
BL0156 Spinal cord C-S
BL0157 Cerebrum mammal
BL0158 Human hair follicle
BL0159 Human sweat glands sec.
BL0160 Peripheral nerve mammal

Lymphoid organs
BL0161 Lymph node sec.

Skin
BL0162 Skin mammal
BL0163 Skin reptile
BL0164 Skin of frog sec.

เบอร์โทร : 02-444-2886 - 7, 02-408-9492
แฟ็กซ์ : 02-408-9493 (Automatic)
อีเมลล์ : ies@intereducation.co.th
ทางไปรษณีย์ : 49 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
สินค้ายอดนิยม