สารเคมี  Chemicals
Share to
CA0101-CA0806   สารเคมี Chemicals

รหัสสินค้า : CA0101-CA0806

ชื่อสินค้า : สารเคมี Chemicals

CA0101 อะซิทัลดีไฮด์ 500 ซีซี
CA0102 กรดอะซิติคเจือจาง 0.05 โมล 450 ซีซี
CA0103 กรดอะซิติคเจือจาง 6 โมล 450 ซีซี
CA0104 กรดอะซิติคเข้มข้น 98% 450 ซีซี
CA0105 อะซิโตออร์ซีน 100 ซีซี
CA0106 อะซิโตคาร์มีน 50 ซีซี
CA0107 อะซิโตน 450 ซีซี
CA0108 วุ้นผง (อะการ์) 50 กรัม
CA0109 อลิซารีนเรด 0.1% 100 ซีซี.
CA0110 อลิซารีนเรด 10 กรัม LAB GRADE
CA0111 อลูมิเนียมคลอไรด์ 250 กรัม (AR)
CA0112 แผ่นอลูมิเนียมฟอยส์ (ม้วน)
CA0113 อลูมิเนียมผง 50 กรัม
CA0114 อลูมิเนียมผง 500 กรัม
CA0115 แผ่นอะลูมิเนียม
CA0116 อลูมิเนียมซัลเฟต 250 กรัม
CA0117 แอมโมเนียมคลอไรด์ 450 กรัม
CA0118 แอมโมเนียมไดโครเมต 100 กรัม.
CA0119 แอมโมเนียมไดโครเมต 500 กรัม. (LAB)
CA0120 แอมโมเนียมเฟอรัสซัลเฟต 500 กรัม (LAB)
CA01201 แอมโมเนียมเฟอรัสซัลเฟต 100 กรัม
CA0121 แอมโมเนียมเฟอริคซิเตรด 100 กรัม
CA0122 ได-แอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 500 กรัม (LAB)
CA0123 แอมโมเนียมไฮดร็อกไซด์ 450 ซีซี
CA0124 แอมโมเนียมไฮดร็อกไซด์ 450 ซีซี
CA0125 แอมโมเนียมโมลิบเดต 50 กรัม AR
CA0126 แอมโมเนียมอ๊อกซาเลท 500 กรัม AR
CA0127 แอมโมเนียมซัลเฟต 500 กรัม
CA0128 แอมโมเนียมไธโอไซยาเนต 50 กรัม. AR
CA0129 อนิลีนบลู (สีย้อม) 25 กรัม
CA0132 แอนติโมนีไตรคลอไรด์ 50 กรัม
CA0133 กรดแอสคอบิค (วิตามินซีผง) 50 กรัม
CA0134 แอมโมเนียมไธโอซัลเฟต 450 กรัม
CA0201 แบเรียมคาร์บอเนต 50 กรัม
CA0202 แบเรียมคลอไรด์ 450 กรัม.
CA0203 แบเรียมไฮดร็อกไซด์ 100 กรัม
CA0204 แบเรียมไฮดร๊อกไซด์ 500 กรัม (LAB)
CA0205 แบเรียมไนเตรท 100 กรัม
CA0206 สารละลายเบเนดิกซ์ 450 ซีซี
CA0207 เบนซินบริสุทธิ์ 500 กรัม
CA0208 กรดเบนโซอิค 450 กรัม
CA0209 สารละลายไบยูเรต 100 ซีซี
CA0210 บอแรกซ์ 450 กรัม
CA0211 กรดบอริก 450 กรัม
CA0212 พิมเสน 25 กรัม
CA0213 น้ำโบรมีน 500 ซีซี
CA0214 บรอมไทมอลบลู (ผง) 5 กรัม
CA0215 บรอมไทมอนบลู 100 ซีซี
CA0216 เอ็น-บิวทานอล 100 ซีซี
CA0217 กรดบิวทาโนอิก 450 ซีซี
CA0301 แคลเซียมอะซิเตรท 100 กรัม AR
CA0302 แคลเซียมอะซิเตรท 500 กรัม AR
CA0303 แคลเซียมคาร์ไบด์ 250 กรัม.
CA0304 แคลเซียมคาร์บอเนต (เม็ด) 250 กรัม
CA0305 แคลเซียมคาร์บอเนต (ผง) 250 กรัม
CA0306 แคลเซียมคลอไรด์ 350 กรัม
CA0307 แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 250 กรัม
CA0308 แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ 100 กรัม
CA0309 แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ 500 กรัม AR
CA0310 แคลเซียมไนเตรต 100 กรัม
CA0311 แคลเซียมไนเตรท 500 กรัม LAB
CA0312 แคลเซียมออกไซด์ 100 กรัม
CA0313 ไตรแคลเซียมฟอสเฟต 100 กรัม
CA0314 ไตรแคลเซียมฟอสเฟต 500 กรัม
CA0315 แคลเซียมซัลเฟต 450 กรัม
CA0316 การบูร 50 กรัม
CA0317 การบูร 250 กรัม
CA0318 กรดคาร์บอลิก (ฟีนอล) 450 ซีซี
CA0319 แคนนาดาบัลซั่ม 100 ซีซี
CA0320 คาร์บอนไดซัลไฟด์ 500 ซีซี
CA0321 คาร์มีน 5 กรัม LAB
CA0322 น้ำมันละหุ่ง 450 ซีซี
CA0323 ผงถ่านไม้ 150 กรัม
CA0324 ซิตริค แอสิค (กรดมะนาว) 100 กรัม
CA0325 ซิตริค แอสิค (กรดมะนาว) 450 กรัม
CA0326 คลาร์คฟูอิค 450 ซีซี
CA0327 โคบอลท์ (II) คลอไรด์ 50 กรัม L M.m. 237.93
CA0328 โคบอลท์ (II) คลอไรด์ 100 กรัม (pure)
CA0329 โคบอลท์ (II) ไนเตรต 100 กรัม (LAB)
CA0330 น้ำมันมะพร้าว 100 ซีซี
CA0331 น้ำมันมะพร้าว 450 ซีซี
CA0332 คอนโก้เรด 100 ซีซี
CA0333 คอนโก้เรด 25 กรัม
CA0334 คอปเปอร์ (II) อะซิเตท 250 กรัม
CA0335 คอปเปอร์คาร์บอเนต 50 กรัม
CA0336 คอปเปอร์ (II) คาร์บอเนต 500 กรัม PURE
CA0337 คอปเปอร์คลอไรด์ 250 กรัม
CA0338 คอปเปอร์ (II) ไนเตรด 250 กรัม LAB
CA0339 คอปเปอร์ออกไซด์ 50 กรัม
CA0340 คอปเปอร์ (II) ซัลเฟต 450 กรัม (จุนสี)
CA0341 แผ่นทองแดง
CA0342 คริสตอลไวโอเลต 25 กรัม
CA0343 ผงขมิ้น 50 กรัม
CA0344 ไซโคลเฮกซีน 250 กรัม
CA0401 ไดแอสเตส 100 กรัม LAB.
CA0402 ไดเอททิ้ล อีเทอร์ 500 ซีซี AR
CA0403 น้ำกลั่นบริสุทธิ์ 850 ซีซี
CA0421 อีดีทีเอ เฟอริกโซเดียมซอลท์ 100 กรัม
CA0422 อีดีทีเอ โซเดียมซอลท์ 100 กรัม
CA0423 เอทิลแอลกอฮอล์ 95% 450 cc.
CA0424 เอทิลแอลกอฮอล์ 95% 3.5 ลิตร
CA0425 เอทิล อะซิเตรด 450 กรัม
CA0426 น้ำมันยูคาลิปตัส 50 กรัม
CA0441 ฟลาสกรีน 100 ซีซี
CA0442 ปุ๋ย NPK (สูตร 12-12-17) 100 กรัม
CA0443 ปุ๋ย NPK (สูตร 15-15-15)
CA0444 ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต
CA0445 ปุ๋ย ก.
CA0446 ปุ๋ย ข.
CA0447 ปุ๋ยดินวิทยาศาสตร์ (ปลูกพืชไร้ดิน) 10 กรัม
CA0448 ปุ๋ยดินวิทยาศาสตร์ (ปลูกพืชไร้ดิน) 50 กรัม
CA0449 ปุ๋ยยูเรีย 250 กรัม
CA0450 ฟอร์มาลีน 40% 450 cc.
CA0451 ฟอร์มาลีน 40% 3.5 L
CA0452 กรดมด (ฟอร์มิค แอสิค) 100 ซีซี
CA0453 กรดฟอร์มิค 85% 500 ซีซี LAB
CA0454 ฟรุตโตส 100 กรัม AR
CA0455 ฟุชชินแอซิค 25 กรัม
CA0456 ฟุชชินเบซิค 25 กรัม
CA0471 เจลาติน 50 กรัม
CA0472 เจลาติน 500 กรัม
CA0473 เจนเซียลไวโอเลต 100 ซีซี
CA0474 เจนเซียลไวโอเลต 25 กรัม
CA0475 กลูโคส 250 กรัม
CA0476 กลีเซอรีน (กลีเซอรอล) 250 ซีซี
CA0477 ไกลซีน 100 กรัม
CA0491 เฮกเซน 450 ซีซี
CA0492 กรดไฮโดรคลอริค 2โมล. 450 ซีซี
CA0493 กรดไฮโดรคลอริค 6โมล. 450 ซีซี
CA0494 กรดไฮโดรคลอริคเข้มข้น 12 โมล 450 ซีซี
CA0495 ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ 12% 450 ซีซี
CA0501 ไอ เอ เอ 5 กรัม
CA0502 ไอ.บี เอ 5 กรัม
CA0503 อิมเมอร์ชั่นออยล์ 25 ซีซี
CA0504 ไอโอดีนเกล็ด 50 กรัม
CA0505 สารละลายไอโอดีน 100 ซีซี
CA0506 สารละลายไอโอดีน 450 ซีซี
CA0507 ผงตะไบเหล็ก 100 กรัม
CA0508 ไอรอน (III) คลอไรด์ (เฟอริคคลอไรด์) 450 ซีซี
CA0509 ไอรอน (II) ซัลไฟด์ (เฟอรัสซัลไฟด์) 100 กรัม
CA0510 ไอรอน (II) ซัลไฟด์ (เฟอรัสซัลไฟด์) 1 กก.
CA0511 ไอรอน (II) ซัลเฟต (เฟอรัสซัลเฟต) 100 กรัม
CA0512 ไอรอน (ll) ซัลเฟต (เฟอรัสซัลเฟต) 500 กรัม
CA0513 ไอรอน (III) ไนเตรท (เฟอริคไนเตรต) 50 กรัม
CA0514 ไอรอน (lll) ไนเตรท (เฟอริคไนเตรต) 500 กรัม AR
CA0515 ไอรอน (lll) ไนเตรท (เฟอริคไนเตรต) 450 ซีซี
CA0521 น้ำมันก๊าด 450 cc
CA0531 แล็คโตส 500 กรัม
CA0532 ลาโนลีน 100 g.
CA0533 เลด (IV) ออกไซด์ 500 กรัม (LAB)
CA0534 เลดอะซิเตรด 100 กรัม
CA0535 เลดไนเตรท 100 กรัม
CA0536 แผ่นตะกั่ว
CA0537 ลิเทียมคลอไรด์ (ผง) 250 กรัม
CA0538 ลิเทียมคลอไรด์ 1 โมล 450 ซีซี
CA0551 แมกนีเซียมคลอไรด์ 450 กรัม
CA0552 ลวดแมกนีเซียม 25 กรัม
CA0553 ลวดแมกนีเซียม 6 กรัม
CA0554 แมกนีเซียมซัลเฟต 450 กรัม
CA0555 กรดมาโลนิก 2% 450 ซีซี
CA0556 กรดมาโลนิค (ผง) 100 กรัม
CA0557 มอลโตส 100 กรัม
CA0558 แมงกานีส (II) คลอไรด์ 500 กรัม
CA0559 แมงกานีส ไดอ็อกไซด์ 450 กรัม
CA0560 แมงกานีสซัลเฟต 450 กรัม
CA0562 เมนทอล 50 กรัม
CA0563 เมอร์คิวริคคลอไรด์ 25 กรัม
CA0564 เมอร์คิวริคคลอไรด์ 100 กรัม
CA0565 เมอร์คิวริคออกไซด์ 100 กรัม
CA0566 เมอร์คิวริคซัลเฟต 250 กรัม
CA0567 ปรอท 25 กรัม
CA0568 เมทธิลเซลลูโลส 100 ซีซี
CA0569 เมททิลออร์เรนจ์ 25 กรัม
CA0570 สารละลายเมททิลออเรนจ์ 0.1% 100 ซีซี
CA0572 เมททิลเรด 25 กรัม
CA0573 สารละลายเมททิลเรด 100 ซีซี
CA0574 น้ำมันระกำ 60 ซีซี
CA0575 น้ำมันระกำ 250 ซีซี
CA0576 เมททิลแอลกอฮอล์ 450 ซีซี
CA0577 แอลกอฮอล์จุดไฟ 3.8 ลิตร
CA05771 แอลกอฮอล์จุดไฟขวด 450 ซีซี
CA0578 สารละลายเมธิลไวโอเลต 100 ซีซี
CA0579 สารละลายเมททิลไวโอเลต 25 กรัม
CA0580 เมทธิลีนบูล (ผง)
CA0581 สารละลายเมทธิลีนบลู 0.1% 100 ซีซี
CA0582 ไมโครแวค
CA0601 1-แนฟตอล 100 กรัม AR
CA0602 เอ็น เอ เอ 25 กรัม
CA0603 แนฟธาลีน (ลูกเหม็น) 250 กรัม
CA0604 นิวทอลเรด 10 g.
CA0605 นิเกิล (II) คลอไรด์ 500 กรัม LAB
CA0606 นิกเกิล (II) ซัลเฟต 100 กรัม
CA0607 กรดนิโครทินิก 25 กรัม
CA0608 นินไฮดริน 10 กรัม
CA0609 กรดไนตริกเจือจาง 2 โมล 450 ซีซี
CA0610 กรดไนตริกเจือจาง 7 โมล 450 ซีซี
CA0611 กรดไนตริกเข้มข้น 450 ซีซี
CA0631 กรดโอเลอิค 250 ซีซี
CA0632 น้ำมันมะกอก 100 ซีซี
CA0633 ออร์ซีน 5 กรัม
CA0634 กรดออกซาลิค 100 กรัม
CA0651 พาราฟีน ออยส์ 450 ซีซี
CA0652 พาราฟีน ออยส์ 3.8 ลิตร
CA0653 พาราฟีนแข็ง 1 กก.
CA0654 น้ำมันสระแหน่ 25 ซีซี
CA0655 น้ำมันสระแหน่ 60 ซีซี
CA0656 เปปซิน 50 กรัม (LAB)
CA0657 เปอร์เมาท์ 50 ซีซี
CA0658 ปิโตรเลียมอีเทอร์ 500 ซีซี. AR
CA0659 สารละลายฟินอล์ฟทาลีน 100 ซีซี
CA06591 สารละลายฟินอล์ฟทาลีน 25 กรัม
CA0660 ฟีนิลไฮดาซีน ไฮโดรคลอไรด์ 100 กรัม
CA0661 กรดฟอสฟอริก 450 ซีซี
CA0662 สารส้ม 450 กรัม
CA0663 โปตัสเซียมโบรไมด์ 50 กรัม
CA0664 โปตัสเซียมคลอไรด์ 100 กรัม
CA0665 โปตัสเซียมคลอไรด์ 500 กรัม AR
CA0666 โปตัสเซียมโครเมต 100 กรัม
CA0667 โปตัสเซียมไดโครเมท 100 กรัม
CA0668 โปตัสเซียมไดโฮโดรเจนฟอสเฟต 500กรัม
CA0669 โปตัสเซียมเฟอไรไซยาไนด์ 100 กรัม
CA0670 โปตัสเซียมเฟอโรไซยาไนด์ 100 กรัม
CA0671 โปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ 350 กรัม
CA0672 โปตัสเซียมไอโอไดด์ 100 กรัม
CA0673 โปตัสเซียมไนเตรท 450 กรัม
CA0674 โปตัสเซียมเปอร์มังกาเนต (ด่างทับทิม) 100 กรัม
CA0675 โปตัสเซียมเปอร์มังกาเนต (ด่างทับทิม) 450 กรัม
CA0676 โปตัสเซียมซัลเฟต 100 กรัม
CA0677 เอ็น - เพนทานอล 100 ซีซี
CA0678 โปรปานอล 100 ซีซี
CA0679 ไอโซโปรปานอล 450 ซีซี
CA0680 กรดโปรปิโอนิค 450 ซีซี
CA0681 ไพโรแกลลอล 25 กรัม
CA0682 ฟินอลเรด 10 กรัม
CA0683 โปแตสเซียมไฮโดรเจนพทาเลด
CA0684 โปแตสเซียมไฮโดรเจนซัลเฟต 500 กรัม
CA0690 น้ำมันรำ 100 ซีซี
CA0691 รีซอร์ซนอล 100 กรัม
CA0701 สารละลายซาฟรานิน 100 กรัม
CA0702 กรดซาลิซิลิค 50 กรัม
CA0703 แซลเลค ผง 100 กรัม
CA0704 ซิลิก้าเจล 400 กรัม
CA0705 ซิลเวอร์ไนเตรด 10 กรัม
CA0706 โซเดียมอะซิเตรท 100 กรัม
CA0707 โซเดียมเบนโซเอท 450 กรัม
CA0708 โซเดียมคาร์บอเนต 350 กรัม
CA0709 โซเดียมคลอไรด์ 450 กรัม
CA0710 โซเดียมซิเตรด 100 กรัม
CA0711 โซเดียมฟลูออไรด์ 100 กรัม
CA0712 โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 450 กรัม
CA0713 ได-โซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 450 กรัม
CA0714 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (เม็ด) 350 กรัม
CA0715 โซเดียมไฮดรอกไซด์ 50% 450 ซีซี.
CA0716 โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 450 ซีซี
CA0717 โซเดียมรอลิซัลเฟต (ผงฟอง) 100 กรัม
CA0718 โซเดียมรอลิซัลเฟต (ผงฟอง) 500 กรัม
CA0719 โซเดียมเมต้าไบซัลไฟท์ 500 กรัม LAB
CA0720 โซเดียมเมททอล (โลหะโซเดียม) 5 กรัม
CA0721 โซเดียมเมททอล (โลหะโซเดียม) 100 กรัม
CA0722 โซเดียมเมตะฟอสเฟต 50 กรัม
CA0723 โซเดียมไนเตรต 450 กรัม
CA0724 โซเดียมไนไตรท์ 250 กรัม
CA0725 ไตรโซเดียมฟอสเฟต 250 กรัม
CA0726 โซเดียมโปแตสเซียมตาร์เตรท 50 กรัม
CA0727 โซเดียมซิลิเกต (แก้วเหลว) 450 กรัม
CA0728 โซเดียมซัลเฟต 450 กรัม
CA0729 โซเดียมซัลไฟด์ 350 กรัม
CA0730 โซเดียมซัลไฟด์ 450 กรัม
CA0731 โซเดียมไธโอซัลเฟต 450 กรัม
CA0732 สแตนนัสคลอไรด์ 100 กรัม AR
CA0733 แป้งมัน 250 กรัม
CA0734 กรดสเตรียริก 450 กรัม
CA0735 สตรอนเตรียม คลอไรด์ 100 กรัม
CA0736 สตรอนเธียมคลอไรด์ 500 กรัม
CA0737 ซูโครส (น้ำตาลทราย) 250 กรัม
CA0738 กำมะถันแท่ง 250 กรัม
CA0739 กำมะถันผง 350 g.
CA0740 กรดซัลฟูริคเจือจาง 2 โมล 450 ซีซี
CA0741 กรดซัลฟูริคเจือจาง 6 โมล 450 ซีซี
CA0742 กรดซัลฟูริคเข้มข้น 18 โมล 450 ซีซี
CA0801 ทีทีซี 10 กรัม (LAB)
CA0802 โทลูอีน 450 ซีซี
CA0803 ผงทัลคัม 100 กรัม
CA0804 กรดแทนนิค 100 กรัม (LAB)
CA0805 ไทมอล 100 กรัม LAB
CA0806 แผ่นดีบุก

เบอร์โทร : 02-444-2886 - 7, 02-408-9492
แฟ็กซ์ : 02-408-9493 (Automatic)
อีเมลล์ : ies@intereducation.co.th
ทางไปรษณีย์ : 49 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
สินค้ายอดนิยม