ชุดสาธิตแรงเข้าจุดศูนย์กลาง (Centripetal Force Experiment)
Share to
PM0217   ชุดสาธิตแรงเข้าจุดศูนย์กลาง (Centripetal Force Experiment)

รหัสสินค้า : PM0217

ชื่อสินค้า : ชุดสาธิตแรงเข้าจุดศูนย์กลาง (Centripetal Force Experiment)

เพื่อศึกษาแรงเข้าศูนย์กลางและสามารถคำนวนค่าของแรง ประกอบด้วยชุดมอเตอร์
ควบคุมการหมุนด้วยระบบรอก, แกนหมุนพร้อมลูกดิ่งและตุ้มนํ้าหนักปรับระยะได้,
สปริงลดแรงเสียดทานการหมุน, ชุดรอกเพื่อคำนวณระยะทำงาน เพื่อศึกษาค่าแรง
สามารถใช้ร่วมกับหม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ตํ่าระบบดิจิตอล
PE0341 อุปกรณ์เพิ่มเติม หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ตํ่าดิจิตอล

เบอร์โทร : 02-444-2886 - 7, 02-408-9492
แฟ็กซ์ : 02-408-9493 (Automatic)
อีเมลล์ : ies@intereducation.co.th
ทางไปรษณีย์ : 49 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
สินค้ายอดนิยม