ชุดทดลองการตกแบบอิสระ(With Digital Timer)
Share to
PM0231-PM0232   ชุดทดลองการตกแบบอิสระ(With Digital Timer)

รหัสสินค้า : PM0231-PM0232

ชื่อสินค้า : ชุดทดลองการตกแบบอิสระ(With Digital Timer)

PM0231 ชุดทดลองการตกแบบอิสระ 1.2 ม. พร้อมเครื่องจับเวลาดิจิตอล (1.2 m) (With Digital Timer)
PM0232 ชุดทดลองการตกแบบอิสระ 1.6 ม. พร้อมเครื่องจับเวลาดิจิตอล (1.6 m) (With Digital Timer)
ชุดการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วยขาตั้ง, ชุดสแตนด์มีสเกล, ตาข่ายรองรับ,ลูกกลมโลหะ, ลูกดิ่งนํ้าหนัก, ชุดอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า, โฟโตเกตและเครื่องจับเวลาดิจิตอล

เบอร์โทร : 02-444-2886 - 7, 02-408-9492
แฟ็กซ์ : 02-408-9493 (Automatic)
อีเมลล์ : ies@intereducation.co.th
ทางไปรษณีย์ : 49 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
สินค้ายอดนิยม