ชุดทดลองการสั่นของสปริง (Simple Harmonic Motion ; Mass on a Spring)
Share to
PM0803   ชุดทดลองการสั่นของสปริง (Simple Harmonic Motion ; Mass on a Spring)

รหัสสินค้า : PM0803

ชื่อสินค้า : ชุดทดลองการสั่นของสปริง (Simple Harmonic Motion ; Mass on a Spring)

เป็นชุดทดลองที่ใช้ศึกษาการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของมวล
ที่ติดกับสปริงและการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของลูกตุ้ม
ประกอบด้วย
1. ฐานพร้อมเสาตั้ง ความสูง 100 เซนติเมตร
2. สเกลบรรทัดพลาสติก ขนาด 10 x 50 เซนติเมตร มีสเกลทั้ง
ด้านซ้ายและด้านขวา 0-50 เซนติเมตร
3. สปริงมีความยาวของสปริงก่อนการยืด 10 เซนติเมตร จำนวน 2 อัน
4. มวลถ่วง ทำจากทองเหลือง ขนาด 50 กรัม จำนวน 7 อัน
5. ลูกเหล็กกลมชุบโครเมียม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร
จำนวน 1 ลูก
6. ครึ่งวงกลมสำหรับวัดมุม ทำจากพลาสติก มีสเกลบอกมุม
0 - 180 องศาจำนวน 1 อัน
-----------------------------------------------------------
อุปกรณ์ในชุด
นาฬิกาจับเวลาแบบตัวเลข จำนวน 1 เรือน,
ไม้เมตรมีสเกล จำนวน 1 อัน

เบอร์โทร : 02-444-2886 - 7, 02-408-9492
แฟ็กซ์ : 02-408-9493 (Automatic)
อีเมลล์ : ies@intereducation.co.th
ทางไปรษณีย์ : 49 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
สินค้ายอดนิยม