โปรโมชั่นหุ่นจำลองแสดงอวัยวะภายในมนุษย์ถอดประกอบได้ 50 ซม. (AR Edition)
วันที่โพสโปรโมชั่น : 19-07-2017 ข้อมูลจาก : Admin โปรโมชั่นหุ่นจำลองแสดงอวัยวะภายในมนุษย์ถอดประกอบได้ 50 ซม. (AR Edition)

แสดงอวัยวะภายในมนุษย์ สามารถถอดประกอบได้ มีจำนวนทั้งหมด 11 ชิ้น มีหนังสือกิจกรรม Activity Book สำหรับใช้ร่วมกับ Human Anatomy AR application บนแท็ปเลตหรือโทรศัพท์มือถือ (สามารถโหลดได้ฟรีจาก App Store และ Play Store) เพื่อจำลองอวัยวะต่างๆภายในร่างกายมนุษย์ ในรูปแบบกราฟฟิคแบบ 3 มิติ (Pop Up 3D Model), วีดิโอ 3D Animation และเสียงเอฟเฟคต่างๆ รวมถึงมีข้อมูลที่น่าสนใจและคำถามเพื่อทดสอบเกร็ดความรู้ในแต่ละหัวข้อ สามารถถ่ายรูปและแชร์ข้อมูลได้

Share to