ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบ : ห้องเรียนที่เน้นปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ มุ่งหมายให้นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์, กระบวนการคิดวิเคราะห์สืบเสาะองค์ความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถบูรณาการความรู้ได้ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์
รูปคาโทดแบบเบี่ยงเบน แบบ 2 (Cathode Ray Tube for ElectrostaticDeflf lection)

PL0223 คาโทดแบบเบี่ยงเบน แบบ 2 (Cathode Ray Tube for ElectrostaticDeflf lection)

ข้อมูลจาก : Admin

คาโทดแบบเบี่ยงเบน แบบ 2 (Cathode Ray Tube for ElectrostaticDeflf ...

รูปคาโทดแบบเบี่ยงเบน แบบ 1 (Cathode Ray Tube with Slit)

PL0222 คาโทดแบบเบี่ยงเบน แบบ 1 (Cathode Ray Tube with Slit)

ข้อมูลจาก : Admin

คาโทดแบบเบี่ยงเบน แบบ 1 (Cathode Ray Tube with Slit) ศึกษาปรากฏกา ...

รูปชุดการศึกษาการเกิดพลังงานความร้อนจากรังสีคาโทด (Cathode Ray Tubes, For HeatEffect)

PL0221 ชุดการศึกษาการเกิดพลังงานความร้อนจากรังสีคาโทด (Cathode Ray Tubes, For HeatEffect)

ข้อมูลจาก : Admin

ชุดการศึกษาการเกิดพลังงานความร้อนจากรังสีคาโทด (Cathode Ray Tubes ...

รูปชุดสเปคตรัม (Spectrum Tube Power Supply) ่ใช้ Coil คุณภาพสูง

PL0201 ชุดสเปคตรัม (Spectrum Tube Power Supply) ่ใช้ Coil คุณภาพสูง

ข้อมูลจาก : Admin

ชุดสเปคตรัม (Spectrum Tube Power Supply) ่ใช้ Coil คุณภาพสูง ...

รูปชุดทดลองสนามไฟฟ้า (Electric Field Kit)

PE0601 ชุดทดลองสนามไฟฟ้า (Electric Field Kit)

ข้อมูลจาก : Admin

...

รูปเครื่องมือวัดเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ( Data Logger ) รุ่น VinciLab

CMA-VINCI เครื่องมือวัดเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ( Data Logger ) รุ่น VinciLab

ข้อมูลจาก : Admin

หน้าจอแสดงผล : หน้าจอสีขนาด 5 นิ้ว ความละเอียด 800 x 480 pixel ระ ...

รูปแบบจำลอง สมองและระบบประสาทอัตโนมัติ (Brain and Autonomic Nervous System)

BM0707 แบบจำลอง สมองและระบบประสาทอัตโนมัติ (Brain and Autonomic Nervous System)

ข้อมูลจาก : Admin

เพื่อศึกษาระบบประสาทอัตโนมัติในสมองส่วน พาราซิมพาเทติกที่ควบคุมร ...

รูปหุ่นจำลองศีรษะ, ลำคอ และ กล้ามเนื้อผ่าตามยาว (Skull and Neck Dissected Model)

BM0704 หุ่นจำลองศีรษะ, ลำคอ และ กล้ามเนื้อผ่าตามยาว (Skull and Neck Dissected Model)

ข้อมูลจาก : Admin

หุ่นจำลองแสดงศีรษะและลำคอ สองลักษณะด้านหนึ่งแสดงกล้ามเนื้อหน้า เบ ...