ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบ : ห้องเรียนที่เน้นปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ มุ่งหมายให้นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์, กระบวนการคิดวิเคราะห์สืบเสาะองค์ความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถบูรณาการความรู้ได้ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์
รูปหุ่นจำลองโครงกระดูก 170 ซม.พร้อมขาเลื่อน

BM0605 หุ่นจำลองโครงกระดูก 170 ซม.พร้อมขาเลื่อน

ข้อมูลจาก : Admin

170 ซม. พร้อมขาเลื่อน (170 cm.) ...

รูปกล้องจุลทรรศน์สองตา Motic ระบบ Inf inity รุ่น Red240IP

BI0316 กล้องจุลทรรศน์สองตา Motic ระบบ Inf inity รุ่น Red240IP

ข้อมูลจาก : Admin

หัวกล้อง : ชนิดกระบอกตาคู่ มีระบบป้องกันเชื้อราหมุนได้ 360 องศา ป ...