กล่องแสง LED 3 สี (LED Light Source Devices)
วันที่โพส : 05-04-2017 ข้อมูลจาก : ฝ่ายวิชาการ

การเรียนรู้เรื่องการเดินทางของแสงผ่านตัวกลางที่มีลักษณะแตกต่างกัน ทั้งเลนส์เว้าเลนส์นูน ปริซึม การผสมแสงสีต่างๆที่ทำให้เราสามารถมองเห็นสีได้แตกต่างกัน เป็นต้น

ภาพประกอบกิจกรรม
Blog Detail
Blog Detail
Blog Detail
Share to