รถยางรัด (Wind & Elastic Powered Car)
วันที่โพส : 05-04-2017 ข้อมูลจาก : ฝ่ายวิชาการ

ลักษณะการเคลื่อนที่ของรถด้วยพลังงานลมและแรงส่งจากยางวง สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนรู้จากชุดการทดลองตัวอย่าง เช่น การเคลื่อนที่ด้วยแรงลมในรูปแบบต่างๆ และการเคลื่อนที่ของรถด้วยยางรัด

ภาพประกอบกิจกรรม
Blog Detail
Blog Detail
Blog Detail
Share to