หุ่นยนต์เคลื่อนไหวด้วยแรงดันน้ำและอากาศ


รูปภาพหุ่นยนต์เคลื่อนไหวด้วยแรงดันน้ำและอากาศ

ตัวต่อหุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวได้ช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ที่จะทำให้เรื่องแรงดันน้ำและแรงดันอากาศเป็นเรื่องง่ายผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในชุดทดลอง
S = แรงดันอากาศและแรงดันน้ำ
T = การทำงานของระบบไฮโดรลิก
E = การประกอบหุ่นยนต์เคลื่อนไหวด้วยแรงดันน้ำและอากาศ
M = ปริมาตรทรงกระบอก

รูปภาพที่ 1 สาธิตหุ่นยนต์เคลื่อนไหวด้วยแรงดันน้ำและอากาศ

ภาพที่ 1 สาธิตหุ่นยนต์เคลื่อนไหวด้วยแรงดันน้ำและอากาศ

รูปภาพที่ 2 สาธิตหุ่นยนต์เคลื่อนไหวด้วยแรงดันน้ำและอากาศ

ภาพที่ 2 สาธิตหุ่นยนต์เคลื่อนไหวด้วยแรงดันน้ำและอากาศ

รูปภาพที่ 3 สาธิตหุ่นยนต์เคลื่อนไหวด้วยแรงดันน้ำและอากาศ

ภาพที่ 3 สาธิตหุ่นยนต์เคลื่อนไหวด้วยแรงดันน้ำและอากาศ

รูปภาพที่ 4 สาธิตหุ่นยนต์เคลื่อนไหวด้วยแรงดันน้ำและอากาศ

ภาพที่ 4 สาธิตหุ่นยนต์เคลื่อนไหวด้วยแรงดันน้ำและอากาศ

Share to