ชุดตัวต่อRobotist Basic


รูปภาพชุดตัวต่อRobotist Basic

หุ่นยนต์ที่สามารถออกแบบการเขียนโปรแกรมด้วยตัวเอง เหมาะสำหรับหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นฝึกการเขียนโปรแกรม
เนื่องจากเป็นการเขียนอย่างง่ายเพียงแค่ลากคำสั่งที่เป็นสัญลักษณ์วางในกล่องและถ่ายโอนข้อมูลผ่ายสาย USB
ง่ายต่อการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีเซนเซอร์หลากหลายรูปแบบให้ใช้ร่วมกับหุ่นยนต์ทั้ง เซนเซอร์แสง เสียง สัมผัส เป็นต้น

ตัวอย่างหุ่นยนต์
Sensor Melody Light Robot
Transporter
Turn Robot
Line Tracer
Sensor Controlled Robot
Arm Robot Car
Doggy Robot

ชุดตัวต่อRobotist Basic (LineTracer)
รูปชุดตัวต่อ Robo basic

ชุดตัวต่อ Robo basic

รูปชุดตัวต่อ Robo basic

ชุดตัวต่อ Robo basic

Share to