ชุดสูญญากาศ


รูปภาพชุดสูญญากาศ

เป็นการจำลองสภาวะสุญญากาศและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น เมื่อการเดินทางของเสียงเมื่ออยู่ในสภาวะสุญญากาศ คุณสมบัติต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อความดันบรรยากาศเปลี่ยนไป เป็นชุดการทดลองที่สะดวกต่อการใช้งานและเข้าใจได้ง่าย
การทดลองที่ 1 เสียงในสุญญากาศ
การทดลองที่ 2 สังเกตความดันบรรยากาศ
การทดลองที่ 3 การก่อตัวของเมฆ
การทดลองที่ 4 จุดเดือดต่ำ
การทดลองที่ 5 น้ำหนักของอากาศ

รูปชุดสูญญากาศ

ชุดสูญญากาศ

รูปชุดสูญญากาศ

ชุดสูญญากาศ

Share to