ชุดสนุกกับการสะท้อนและการหักเหของแสง


รูปภาพชุดสนุกกับการสะท้อนและการหักเหของแสง

กิจกรรมเกี่ยวกับแสงตกกระทบวัตถุจะเกิดการสะท้อนของแสงโดยมีมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน และการหักเหของแสง มีกิจกรรมทั้งการสะท้อนของแสงหลากหลายแบบรวมไปถึงการเกิดเงาอีกด้วย
S = การทำงานของแสง
T = การใช้ความสว่างจากไฟฉายแทนแสงแดด
E = การประกอบอุปกรณ์กล่องแสง
M = การพับกระจกลงให้ได้องศาตามที่ต้องการและเห็นจำนวนของวัตถุที่มากขึ้น

รูปภาพสาธิตชุดสนุกกับการสะท้อนและการหักเหของแสง

ภาพสาธิตชุดสนุกกับการสะท้อนและการหักเหของแสง

รูปภาพสาธิตชุดสนุกกับการสะท้อนและการหักเหของแสง

ภาพสาธิตชุดสนุกกับการสะท้อนและการหักเหของแสง

Share to