อบรมการใช้งานอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ณ. วิทยาลัยครูบ้านเกิน ประเทศลาว วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2560

บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ประเทศลาว ให้เข้าร่วมกองประชุมผู้บริหารสถาบันสร้างครู ทั่วประเทศ ครั้งที่ 22

วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2560 ณ. วิทยาลัยครู บ้านเกิน แขวงเวียงจันทร์ เมืองธุรคม ประเทศลาว โดยในงานมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ได้จัดอบรมการใช้งานอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้แก่ครูอาจารย์จากวิทยาลัยครู 8 แห่งทั่วประเทศ