• ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและเครื่องมือที่สำคัญ

  ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นห้องที่จัดขึ้นเพื่อการปฏิบัติงานในด้านการขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งเป็นการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศวิธีหนึ่ง โดยการนำเอาชิ้นส่วนต่างๆของพืช เช่น ตาข้าง ตายอด เมล็ด มาเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงสังเคราะห์ที่ประกอบด้วยอาหาร แร่ธาตุและฮอร์โมนที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิด ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดเชื้อจุลินทรีย์ สามารถควบคุมอุณหภูมิและความเข้มแสงได้ Continue Reading

 • Moticonnect แอพพลิเคชั่น MotiConnect

  แอพพลิเคชั่นสำหรับแสดงภาพจากกล้องจุลทรรศน์บนหน้าจอแท็บเล็ต และ สมาร์ทโฟนทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ผ่านชุดถ่ายทอดสัญญาณ ,สัญญาณ Hot Spot และ Wi-Fi แบบ real-time ฟังก์ชันการใช้งานหลากหลาย โหมดการใช้งานประกอบด้วย 2 โหมด คือ โหมดการดูภาพแบบ real-time และ โหมดการเรียกดูจากคลังภาพ สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นฟรีได้ที่ Play store สำหรับระบบ Android และ App store สำหรับ iOS

  Continue Reading

 • ซอฟแวร์โปรแกรม Motic Image Plus 3.0

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับแสดงภาพจากกล้องจุลทรรศน์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่านชุดถ่ายทอดสัญญาณ Moticam รุ่นต่างๆ แบบ real-time สามารถใช้งานเพื่อการปรับแต่งภาพ วัดขนาด ถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ สะดวกต่อการใช้งานและฟังก์ชันหลากหลาย ซึ่งใช้งานได้ 2 โหมด คือ โหมดการดูภาพแบบ real-time และโหมดการเรียกดูจากคลังรูปภาพ  แผ่นซอฟแวร์รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นระบบดิจิตอลของ Motic ทุกรุ่น

  Continue Reading