ชุดสาธิตกฎของบอยล์และชาร์ล

รหัสสินค้า : PM0103
ชื่อสินค้า : ชุดสาธิตกฎของบอยล์และชาร์ล
English name : Boyle’s Law and Charles’s Law Apparatus
รายละเอียด :
ศึกษาคุณสมบัติของก๊าซ โดยเปลี่ยนแปลงปริมาตร, อุณหภูมิและความดัน ตามกฎของบอยล์และชาร์ล อุปกรณ์ทำด้วยไม้มีสเกลขนาด 100 cm. แท่งโลหะขนานกับแกนตั้งพร้อมที่วางหลอดแก้วสามารถปรับเลื่อนตำแหน่งได้ ชุดกระเปาะแก้ว (Jolly Bulb) พร้อมที่ยึดจับ,ท่อยาง 100 cm., หลอดแก้ว
อุปกรณ์ประกอบ (ซื้อเพิ่ม) Hot Plate , บีกเกอร์ทนไฟ ขนาด 500 cc.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ,