กฎของฮุกส์

รหัสสินค้า : PM0109
ชื่อสินค้า : กฎของฮุกส์
English name : Multi Spring Hook’s Law
รายละเอียด :
ชุดสาธิตกฎของฮุกส์และการหาค่าคงที่ของสปริง สำหรับทดลองหาค่าคงที่ของสปริงตามกฎของฮุกส์ของสปริงเดียว, สปริงต่อแบบอนุกรมและสปริงต่อขนาน สามารถแขวนสปริงแบบขนานได้พร้อมกัน 3 อัน ภายในชุดประกอบด้วย เสาและฐาน, ข้อต่อ, สเกล 25 cm, อุปกรณ์แขวนสปริง 2 ชิ้น, และสปริง 3 อัน

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ,