กฎของเลนซ์

รหัสสินค้า : PA0101
ชื่อสินค้า : กฎของเลนซ์
English name : Lenz’s Laws
รายละเอียด : 
แสดงทิศทางของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในวงจรที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านพื้นที่ปิด

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้