กฎของเออร์สเตด

รหัสสินค้า : PA0102
ชื่อสินค้า : กฎของเออร์สเตด
English name : Oersted’s Laws
รายละเอียด : 
แสดงการเกิดของสนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้