กฎของแอมแปร์

รหัสสินค้า : PA0105
ชื่อสินค้า : กฎของแอมแปร์
English name : Ampere’s Laws
รายละเอียด : 
แสดงความสัมพันธ์ของแม่เหล็กกับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนำมีพื้นที่ของสนามแม่เหล็ก 65 x 100 มม. ความยาวโครงลวดประมาณ 104 มม. สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆได้ เช่น เครื่องจ่ายไฟโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรงและ Slide Variable Resistor เป็นต้น

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้