กรรไกรผ่าตัดปลายมน

รหัสสินค้า :  B00111-B00112
ชื่อสินค้า : กรรไกรผ่าตัดปลายมน
English name :  Dissecting Scissors
รายละเอียด :
B00111 ปลายมน 5 นิ้ว
B00112 ปลายมน 6 นิ้ว

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้