กรรไกรผ่าตัดปลายแหลม

รหัสสินค้า :  B00101-B00102
ชื่อสินค้า : กรรไกรผ่าตัดปลายแหลม
English name :  Dissecting Scissors
รายละเอียด :
B00101 ปลายแหลม 5 นิ้ว
B00102 ปลายแหลม 6 นิ้ว

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้