กรวยกรองแก้ว

ชื่อสินค้า:  กรวยกรองแก้ว

English name: (Funnel)

รายละเอียด

CG0101         40 mm.
CG0102         50 mm.
CG0103         60 mm.
CG0104         75 mm.
CG0105         90 mm.
CG0106        100 mm.
CG0107         120 mm.
CG0108         150 mm. 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้