กระจกปิดสไลด์ ขนาด 18 x 18 มม.

รหัสสินค้า :  BS0801
ชื่อสินค้า :  กระจกปิดสไลด์ ขนาด 18 x 18 มม.
English name :  Cover Glass
รายละเอียด :
 100 แผ่น/กล่อง

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้