กระจกปิดสไลด์ ขนาด 22 x 22 มม.

รหัสสินค้า :  BS0802
ชื่อสินค้า :   กระจกปิดสไลด์ ขนาด 22 x 22 มม.
English name :  Cover Glass
รายละเอียด :
 100 แผ่น/กล่อง

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้