กระจกสไลด์

รหัสสินค้า :    BS0821
ชื่อสินค้า :    กระจกสไลด์
English name : Microscope Slides
รายละเอียด :
 72 แผ่น

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้