กระดาษกรอง ยี่ห้อ Whatman

รหัสสินค้า : C00135 – C00140
ชื่อสินค้า : กระดาษกรอง ยี่ห้อ Whatman
English name : Filter Paper
รายละเอียด :
C00135 No.93   11 ซม.
C00136 No.93   12.5 ซม.
C00137 No.1     11 ซม.
C00138 No.1     12.5 ซม.
C00139 No.2     11 ซม.
C00140 No.2     12.5 ซม

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้