กระดาษกรอง ยี่ห้อ Double Rings

รหัสสินค้า : C00131 – C00133
ชื่อสินค้า : กระดาษกรอง ยี่ห้อ Double Rings
English name : Filter Paper
รายละเอียด :
C00131 No. 102 11 ซม. (100 เเผ่น)
C00132 No. 102 12.5 ซม. (100 เเผ่น)
C00133 No. 201 12.5 ซม. (100 แผ่น)

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้