กระบอกตวงแก้ว ฐานกลม

ชื่อสินค้า :  กระบอกตวงแก้ว ฐานกลม

English name : Measuring Cylinder with Spout

รายละเอียด

CG0162        10 ml.
CG0163         25 ml.
CG0164        50 ml.
CG0165        100 ml. 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้