กระบอกตวงแก้ว ฐานหกเหลี่ยม

ชื่อสินค้า :  กระบอกตวงแก้ว ฐานหกเหลี่ยม

English name : Measuring Cylinder, Hexagonal with Spout

รายละเอียด

CG0150        5 ml. 
CG0151        10 ml.
CG0152        25 ml. 
CG0153       50 ml.
CG0154      100 ml.
CG0155      250 ml.
CG0156      500 ml.
CG0157     1000 ml.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้