กระบอกตวงแก้ว ฐานหกเหลี่ยม

ชื่อสินค้า :  กระบอกตวงแก้ว ฐานหกเหลี่ยม

English name : Measuring Cylinder, Hexagonal with Spout

รายละเอียด

CG0150          5      ml. 
CG0151         10     ml.
CG0152         25     ml. 
CG0153         50     ml.
CG0154        100    ml.
CG0155         250   ml.
CG0156         500   ml.
CG0157        1000  ml.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้