กระสวยไร้นํ้าหนัก (ลอยได้)

รหัสสินค้า :  T00102

ชื่อสินค้า : กระสวยไร้นํ้าหนัก (ลอยได้)

English name : Magnetic Floating Demonstration

รายละเอียด : 
ใช้หลักการคุณสมบัติของแม่เหล็กที่พัฒนาเป็นกระสวยหรือรถไฟไร้ล้อในการเคลื่อนที่สภาวะลอยได้เป็นสภาวะไร้นํ้าหนัก

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: