กะโหลกศีรษะแบบมีสี

รหัสสินค้า: BM0633
ชื่อสินค้า: กะโหลกศีรษะแบบมีสี
English name : Colored human skeleton Model (Head)

รายละเอียด :
ขนาดเท่าของจริง กระดูกแต่ละส่วนแสดงด้วยสีแตกต่างกันสามารถถอดประกอบได้ 3 ชิ้น ขนาดโดยประมาณ 160 x 130 x 200 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้