กล่องใส่สไลด์

รหัสสินค้า : BS0851-BS0855
ชื่อสินค้า : กล่องใส่สไลด์
English name : Microscope Slides Box
รายละเอียด :
BS0851      6 แผ่น/กล่อง
BS0852     10 แผ่น/กล่อง
BS0853     25 แผ่น/กล่อง
BS0854     60 แผ่น/กล่อง
BS0855    100 แผ่น/กล่อง

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้