กล้องสังเกตดวงอาทิตย์ แบบมีฉากรับ

รหัสสินค้า :  EP0501
ชื่อสินค้า : กล้องสังเกตดวงอาทิตย์แบบมีฉากรับ
รายละเอียด :
– ศึกษาจุดดับบนดวงอาทิตย์บนฉาก
– สาธิตการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคาแบบเต็มดวงหรือบางส่วนและวงแหวน
– บอกตำแหน่งของดวงอาทิตย์แสดงค่ามุมเงยและมุมอาซิมุธ

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: