การขุดเจาะนํ้ามัน

รหัสสินค้า :  EG0604
ชื่อสินค้า : แบบจำลองการขุดเจาะนํ้ามัน
English name :  Oil Extraction Model

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้