ชุดทดลองการเกิดสนามแม่เหล็กด้วยเข็มทิศ

รหัสสินค้า : PA0202
ชื่อสินค้า : ชุดทดลองการเกิดสนามแม่เหล็กด้วยเข็มทิศ
English name : Demonstration of Magnetic  Field Generation

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้