ชุดทดลองการเปลี่ยนรูปพลังงาน 3 รูปแบบ

รหัสสินค้า : PN0325
ชื่อสินค้า : ชุดทดลองการเปลี่ยนรูปพลังงาน 3 รูปแบบ
English name : Energy Conversion 3 Types
รายละเอียด : 
แสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานกล (เฟืองหมุน) เป็นพลังงานไฟฟ้าทำให้พัดลมหมุน แรงลมทำให้ใบพัดของกังหันทำงานเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าทำให้หลอดไฟสว่างและมิเตอร์เบี่ยงเบน

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้