ขดลวดทองแดง

รหัสสินค้า : PA0115 – PA0120
ชื่อสินค้า : ขดลวดทองแดง
English name : Copper Coil
รายละเอียด : 
PA0115 #28, 100 รอบ 
PA0116 #28, 200 รอบ 
PA0117 #38, 1000 รอบ 
PA0118 #42, 1000 รอบ 
PA0119 #42, 1000 รอบ (แกนใหญ่) 
PA0120 #42, 2000 รอบ 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้