ขวดกรองสาร

ชื่อสินค้า :  ขวดกรองสาร

English name : fiFiltering f lflask with side tube

รายละเอียด

CG0246        125 ml. 
CG0247         250 ml. 
CG0248         500 ml.  
CG0249         1000 ml.  

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: