ขวดกลั่น

ชื่อสินค้า :  ขวดกลั่น

English name : Distilling Flask

รายละเอียด

CG0251         125 ml. 
CG0252          250 ml.  
CG0253          500 ml.  
CG0254          1000 ml.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: