ขวดฉีดนํ้ากลั่น

ชื่อสินค้า :  ขวดฉีดนํ้ากลั่น

English name :  Washing Bottle

รายละเอียด :

CL0331         125 ml. 
CL0332         250 ml. 
CL0333         500 ml. 
CL0334       1000 ml.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้