ขวดชั่งสาร

ชื่อสินค้า :  ขวดชั่งสาร

English name : Weighting Bottle

รายละเอียด

CG0195      Æ50×30 mm.   ทรงเตี้ย 
CG0196     30×70 mm.    ทรงสูง

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้