ขวดวัดปริมาตร (จุกปิดพลาสติก)

ชื่อสินค้า :  ขวดวัดปริมาตร (จุกปิดพลาสติก)

English name : Volumetric Flask, Class A with Plastic Stopper

รายละเอียด

CG0260        25 ml.  
CG0261        50 ml.  
CG0262        100 ml.  
CG0263        250 ml. 
CG0264        500 ml.  
CG0265       1000 ml.  
CG0266       2000 ml.  

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: