ขวดสี่เหลี่ยมปากกว้าง (ใส)

ชื่อสินค้า :  ขวดสี่เหลี่ยมปากกว้าง (ใส)

English name :  Square Bottle, Wide Mouth : HDPE

รายละเอียด :

CL0221        30 ml.
CL0222        60 ml.
CL0223      125 ml.
CL0224      250 ml.
CL0225      500 ml.
CL0226    1000 ml.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้